27 iun. 2011

Geografie duhovnicească (3): libertatea faţă de robia păcatului

Ideea de libertate în secularism este, în esenţă, diversificarea numărului de opţiuni - sau, dacă vreţi, a numărului de "grade de libertate" în lumea înrobită a păcatului (în mod necesar, această diversificare relativizează, pas-cu-pas, elementele morale).

Pasajul de mai jos (preluat de pe wikipedia ortodoxă) arată punctul de vedere creştin, care este de fapt mult mai mult decât minimizarea numărului de "grade de libertate" în lumea păcatului: apropierea duhovnicească de Hristos deschide perspectiva extraordinară a eliberării de însăşi robia păcatului. O fereastră către un nou cer şi un nou pamânt!

Iisus zicea ,,către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei/ Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi./ Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?/. Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului./ Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. / Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr.” Acolo unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea, va spune apostolul Pavel. Iisus este cel care a fost trimis să vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor (păcatului) slobozenia. Apostolul Pavel spune frumos că Iisus a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.``, referindu-se la robia păcatului. Apostolul Pavel spune: ,,Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.", referindu-se la robia faţă de păcat. Apostolul Petru se referă pe larg la unii păcătoşi care le făgăduiesc altora libertatea, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci- arată apostolul- fiecare este robul lucrului de care este biruit. În El avem, prin credinţa în El, libertatea şi apropierea de Dumnezeu cu încredere, spune apostolul Pavel.

Niciun comentariu: