15 aug. 2011

La Adormirea Maicii Domnului

Ce să vă zic, dragi cititori, iertaţi-mi sărăcia, vă dărui ceva de care cei mai mulţi ştiţi foarte bine. Din partea mea, nu pot să spun decât că vă ofer frânturi de suflet şi simţire, care nu se văd (ei, poate că-i mai bine aşa, fiind compuse - inevitabil - cu păcătoşenia subsemnatului); ce se văd sunt crâmpeie din acatist şi o minunată icoană găsită pe wikipedia ortodoxă. Fie ca Maica Îndurărilor să se roage pentru noi.

Condacul 1: Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta Adormire, aducem ţie Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruinţă peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzeşte pe noi, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:
Preasfântă stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoştinţa, lenevirea şi toate gândurile cele rele şi viclene, urâte şi defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase şi de la sufletele noastre cele întinate şi de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre şi ne ajută că neputincioşi suntem. Fereşte-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene şi de toate faptele cele rele, din noapte şi din zi şi ne izbăveşte de ele. Că prebinecuvântat şi preamărit este numele tău cel sfânt, în cer şi pe pământ, în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu: