24 apr. 2010

Sfinţii Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori Ilie Iorest şi Sava Brancovici

Sfântul Ierarh şi Mărturisitor Ilie Iorest, a păstorit la Alba-Iulia între anii 1640-1643. A depus eforturi intense pentru păstrarea credinţei străbune, în faţa tendinţei de calvinizare şi catolicizare a zonei. Acestea au atras asupra sa uneltirile cârmuitorilor politici calvini ai Transilvaniei. În 1655 va fi ales episcop al Huşilor, unde va păstori până în anul 1657, aproape de sfârşitul vieţii sale, datat la 12 martie 1678.

Între vlădicii care s-au ridicat împotriva încercărilor de calvinizare a credincioşilor din Transilvania este şi mitropolitul Sava Brancovici. În 1656 protopopul-văduv din Ineu, Simeon Brancovici a fost ales mitropolit al Transilvaniei. După trei ani de întemniţare, mitropolitul a fost eliberat din raţiuni politice, de principele Mihail Apaffi. Bătrân şi bolnav, vrednicul ierarh va trece în curând la cele veşnice, prin aprilie 1683.

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, Preafericiţi Ierarhi purtători de biruinţă, Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să mântuiască sufletele noastre (Troparul Sfinţilor Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava, glasul al 8-lea)

Ierarhilor preaîncuviinţaţi ai dreptei credinţe şi apărători ai Bisericii lui Hristos, ocrotiţi pe toţi cei dreptcredincioşi care cântă pururea: Bucuraţi-vă, Iorest şi Sava, minunaţi mărturisitori ai Domnului! (Condacul Sfinţilor Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava, glasul al 4-lea)

Niciun comentariu: