3 mai 2010

Sfântul Atanasie cel Mare

Pe ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor, pe păstorii alexandrinilor propovăduitori ai adevărului, perechea cea iubită de Dumnezeu; pe străluciţii luminători, risipitori ai întunericului celor nelegiuiţi: pe Atanasie cel Mare, secerătorul ereticilor, împreună cu Chiril, cel ce a cinstit precum se cuvenea pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi cu toţii iubitorii de prăznuire şi, adunându-ne cu veselie şi cu cântări să-i cinstim; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi. (Tropar, gl. 3)

Învăţăturile dreptei credinţe sădind şi spinii relei credinţe tăind, ai înmulţit sămânţa credinţei cu ploaia Duhului, Cuvioase. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, Atanasie. (Condac, gl. 2)

Ierarhilor prea mari ai Bisericii şi viteji apărători a dreptei credinţe a lui Hristos, păziţi pe toţi cei ce cântă: mântuieşte, Îndurate, pe cei ce Te cinstesc pe Tine cu credinţă. (Condac, gl.4)

O sfinte părinte Atanasie, Ca un stâlp al Ortodoxiei Ai tăgăduit eresul lui Arie Arătând că Tatăl şi Fiul sunt de-o-fiinţă. O, mărite părinte, roagă pe Hristos Domnul nostru să mântuiască sufletele noastre.

Sf. Atanasie s-a mutat la Domnul pe data de 2 mai 373.

Niciun comentariu: