25 mar. 2010

Astăzi este începutul mântuirii noastre! Bunavestire


Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătare tainei celei din veac; Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte; pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!
(Tropar la Bunavestire, gl. 4)

Pe cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu dumnezeiescul Duh, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, l-ai zămislit Curată, cu venirea Prea Sfântului Duh, spre înnoirea neamului omenesc cea fără prihană! (Condacul 1)

Niciun comentariu: