14 mar. 2010

Duminica Sfântului Ioan ScărarulImnuri la Duminica Sfântului Ioan Scărarul:


Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor
, şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-au făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (Tropar, gl. 4)

Roduri pururea înflorind, învăţăturile cele din cartea ta aducând, înţelepte, îndulceşti inimile celor ce iau aminte la dânsele cu trezvie, fericite, că scară este, care ridică de pe pământ sufletele celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine, la mărirea cea cerească, care rămâne pururea. (Condac, gl. 1)


Niciun comentariu: