17 mar. 2010

Sfântul Patrichie al Irlandei Ortodoxe

Astăzi comemorăm pe părintele nostru în rând cu sfinţii Patrichie al Irlandei (în latină: Sanctus Patricius, în irlandeză: Naomh Pádraig - c. 387 - 493) episcop de Armagh şi luminător al Irlandei.

Lorica Sfântului Patrichie

Mă leg astăzi
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
Făcătorul a toate.

Mă leg astăzi
cu vârtutea Întrupării lui Hristos şi a Botezului Său,
cu vârtutea Răstignirii Sale şi a Îngropării,
cu vârtutea Învierii Sale şi a Înălţării,
cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecăţii.

Mă leg astăzi
cu vârtutea dragostei serafimilor,
în ascultarea îngerilor,
în nădejdea învierii spre răsplată,
în rugăciunile Patriarhilor,
în prorociile Profeţilor,
în propovăduirea Apostolilor,
în credinţa Mărturisitorilor,
în nevinovăţia sfintelor fecioare,
în faptele oamenilor drepţi.

Mă leg astăzi
cu puterea Cerului,
cu lumina soarelui,
cu strălucirea lunii,
cu frumuseţea focului,
cu scânteierea fulgerului,
cu iuţimea vântului,
cu adâncimea mării,
cu trăinicia pământului,
cu tăria pietrelor.

Mă leg astăzi
pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
înţelepciunea lui Dumnezeu să mă înveţe,
ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
urechea lui Dumnezeu să mă audă,
cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
mâna lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
calea lui Dumnezeu să rămână în faţa mea,
scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
oastea lui Dumnezeu să mă apere,
împotriva curselor diavolilor,
împotriva ispitei patimilor,
împotriva poftelor firii,
împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
fie ei aproape sau departe,
fie ei mulţi sau puţini.

Chem astăzi toate aceste vârtuţi
împotriva oricărei puteri vrăjmaşe şi fără de milă
care ar putea să atace trupul şi sufletul meu,
împotriva descântecelor proorocilor mincinoşi,
împotriva legilor negre ale păgânătăţii,
împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
împotriva înşelăciunilor idolatriei,
împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
împotriva oricărei ştiinţe care leagă sufletul omului.
Hristoase, apără-mă astăzi
de toată otrava, de foc,
de înec, de rană de moarte,
ca să pot primi răsplată bogată.

Hristos cu mine, Hristos în faţa mea,
Hristos în spatele meu, Hristos înlăuntrul meu,
Hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
Hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
Hristos în cetate, Hristos în căruţă, Hristos în corabie,
Hristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
Hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
Hristos în fiecare ochi care mă vede,
Hristos în fiecare ureche care mă aude.

Mă leg astăzi,
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
cred în Treimea în Unime,
Făcătorul a toate.

Sfinte episcop Patrichie, Păstor credincios al turmei regale a lui Hristos, Ai umplut Irlanda cu strălucirea Evangheliei: Tăria de neînvins a Treimii! Acum, când stai în faţa Mântuitorului, Roagă-te ca El să ne ţină în credinţă şi iubire! (Tropar, gl.3)

Niciun comentariu: