31 dec. 2009

Doina si Ion Aldea Teodorovici - Maluri de Prut
Un călduros La Mulţi Ani de la clopotar! Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să ocrotească neamul românesc!

UE - imperiu absolutist pozând in democraţie?

Un articol semnat de David Pryce-Jones (britanic), apărut in revista National Review din 31 Decembrie 2009, Vol. LXI, Nr. 24 poartă titlul
Emperor Van Rompuy
şi subtitlul...
The European Union is an absolute state in the costume of democracy
Un împarat pe nume Van Rompuy... Lumea începe să se trezească?

30 dec. 2009

Video: Signature in the CellStephen C. Meyer despre cartea sa Signature in the Cell.

Nebunia pentru Hristos

Din vietile sfintilor. Nebunia pentru Hristos - Sfânta cuvioasă Isidora - ro.orthodoxwiki. Simpla citire a acestor vieţi te transformă şi te poartă instantaneu in rugaciune.
Paladie, scriitor bisericesc, povesteşte istoria sfintei Isidora, cea care se făcea pe sine nebună pentru Hristos (prăznuită la 1 mai), într-o mănăstire din Egipt, în secolul al VI-lea:

În Tavenia este o mănăstire de maici ca de patru sute, de cealaltă parte a bărbaţilor, în care era o fecioară, care pentru Hristos să prefăcea că este nebună, anume Isidora, smerindu-se şi defăimându-se. Pentru aceasta într-atât se îngreţoşau toate surorile încât nici măcar nu mâncau cu dânsa. Şi acest lucru cu bucurie l-a primit fecioara. Şi era fapta cea bună a ei în mănăstire foarte folositoare căci toată slujba o făcea; tuturor ca o roabă supunându-le, la toată biruinţa lor şi cu toată blândeţea. Aşadar, era fecioara ca un burete al soborului, precum Dumnezeu a zis: cel ce voieşte să fie mare, să fie tuturor slugă (Mat. 20, 27 ; Marcu 10, 44). Şi oricui i se pare că este înţelept, nebun să se facă (I Corinteni 3, 18). Chipul călugăresc al celorlalte era tunderea, fiindcă avea culionul pe cap. Iar aceasta cu o cârpă legându-şi capul făcea slujba. Dar nici una din cele patru sute, nu a văzut-o mâncând vreodată, nici bucăţică de pâine luând, ci fărîmiturile meselor cu buretele adunându-le şi oalele spălându-le, cu acestea se îndestula, niciodată încălţându-se. N-a ocărît niciodată pe nimeni, n-a cârtit, n-a grăit grai mic sau mare, măcar că era ocărâtă şi îmboldită şi blesteme primea şi multora le era urâtă. Pentru această prea cuvioasă a venit un înger la sfântul Pitirun, bărbat preaiscusit şi pustnic îmbunătăţit şi i-a zis: de ce cugeţi înalt pentru isprăvile tale, ca un cucernic şi care şezi într-acest loc? Vrei să vezi femeie mai cucernică decât tine? Du-te la mănăstirea de maici a tavenisioţilor şi vei afla acolo fecioară, care are diademă pe cap! Aceea este mai bună decât tine. Căci cu atâta gloată luptându-se şi în felurite chinuri tuturor robind, niciodată nu şi-a lăsat mintea ca să se depărteze de Dumnezeu, măcar că toate se îngreţoşează de dânsa. Iar tu şezând aici, cetăţile cu mintea le năluceşti, cel ce niciodată n-ai văzut lume. Deci sculându-se marele Pitirun, a venit la Tavene şi se ruga părinţilor să treacă la mănăstirea maicilor. Deci, ca pe unul ce era părinte cinstit şi în nevoinţă îmbătrânit, cu îndrăzneală l-au băgat înăuntru, după ce a trecut râul. Şi după ce s-au rugat ei lui Dumnezeu, a cerut marele Pitirun să vadă la faţă toate fecioarele. Toate venind la mijloc, aceea nu se arăta. Le-a zis lor Pitirun: aduceţi-mi-le pe toate! Iar ele zicând că au venit toate, le-a zis lor: lipseşte una, pe care mi-a arătat-o îngerul. I-au zis lui: una avem la bucătărie şi este nebună. Zis-a marele Pitirun: aduceţi-o şi pe aceea şi lăsaţi-o să o văd! Iar ea nu s-a supus, simţind pricina. (Că poate i s-a descoperit şi ei). Deci o târau cu de-a sila, ducând-o şi zicând: sfântul Pitirun voieşte să te vadă, (că era renumit acesta). După ce au adus-o, a văzut marele Pitirun faţa ei şi cârpa care era pe cap şi pe frunte. Şi căzând la picioarele ei, i-a zis: blagosloveşte-mă, maică! Căzând şi ea la picioarele lui, zicea: blagosloveşte-mă, tu, bunul meu părinte! Şi văzând aceasta, toate s-au spăimântat, zicînd lui: avvo, nu te face de ocară, că este nebună. Le-a zis lor tuturor sfântul: voi sunteţi nebune; iar aceasta este mai bună şi decât mine. Este Amma, adică maică duhovnicească. Şi mă rog lui Dumnezeu, să mă aflu vrednic cu dânsa în ziua judecăţii. Acestea auzind, au căzut la dânsul toate plângând şi mărturisindu-se, cu ce feluri de chinuri o mâhneau pe sfânta aceasta. Şi una zicea: eu de-a pururea o ocăram. Alta: eu de chipul ei cel smerit râdeam. Şi alta: eu lăturile străchinilor de multe ori deasupra ei le vărsam. Alta iarăşi: eu am bătut-o. Şi alta: eu pumni i-am dat. Alta: eu muştar de multe ori în nas i-am pus. În scurt, toate felurile de ocări le-au vestit că au făcut asupra ei. Deci, primind mărturisirea lor sfântul Pitirun şi rugându-se pentru dânsele împreună cu ea şi mult rugând pe cinstita lui Hristos roabă, să se roage pentru dânsul, aşa a ieşit. Iar acea cinstită de Dumnezeu şi cuvioasă, de toate fiind foarte respectată şi slăvită, nesuferind slava şi cinstea cea de la toată frăţimea şi îndreptările fiecăreia, peste puţine zile a ieşit din mănăstire. Dar unde s-a dus, sau unde s-a ascuns, sau unde s-a săvârşit, nimeni nu a cunoscut.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Foşti atei. Antony Flew

Desi Flew nu este creştin, putem să fim generoşi şi să-i acordăm un premiu pentru progres :-)

British philosopher Antony Flew abandoned atheism and became a theist as a result of a longterm contemplation of the intelligent design issue. Formerly, he had been a renowned debater for atheism. According to the news organization MSNBC, Flew became a theist because he believed a super-intelligence was the only good explanation for the origin of life and the complexity of nature. In 2006, Flew and 12 prominent academics urged that intelligent design be taught in British government schools. (din Conservapedia - atheism, sub "Notable Atheists Who Became Ex-Atheists").

29 dec. 2009

Pomenirea sfinţilor 14000 de prunci ucişi de Irod

Primii mucenici pentru Hristos!
Pentru durerile sfinţilor care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie. (Tropar, gl.1)

În Betleem la Împăratul Cel ce S-a născut, magii de la Răsărit cu daruri au venit, călăuziţi fiind prin stea, din înălţime; dar Irod s-a tulburat şi a secerat pe prunci ca pe nişte grâu, temându-se că stăpânia lui va cădea curând. (Condac, gl. 8)

Altenberg 16 - Industria Evoluţiei, iarăşi

Despre cartea lui Suzan Mazur - cu Jonathan Wells, pe UD (26 Decembrie).

Invocarea consensului

De ce este incorect şi ne-raţional să invoci consensul ştiinţific ca argument împotriva opiniilor contrare?... Citeşte aici.

Why Consensus Doesn't Count, ID The Future


Rugaţi-vă pentru Resa Ellison

Să ne rugăm pentru sora noastră Resa Ellison, în spital din 4 Noiembrie, cu complicaţii pulmonare grave de pe urma H1N1 (blogul Pr. James Coles - Please Pray for Resa Ellison).

28 dec. 2009

Din viaţa cuviosului Simeon "al pietrei"

Din viaţa Cuviosului Simeon (Simon) "al pietrei", Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonopetra (Simonos-Petras) din Muntele Athos:

Într-o noapte, cu câteva zile înainte de sărbătoarea Crăciunului, a văzut o stea că se desprinde dintr-o dată din cer şi coboară, oprindu-se deasupra unei stânci abrupte în faţa grotei. Presupunând că este o cursă a vrăjmaşului care se transformă adesea în înger de lumină, ascetul n-a crezut. Vedenia s-a repetat în nopţile următoare până în seara de Crăciun când steaua luminoasă a coborât pe stâncă ca şi steaua din Bethleem, iar o voce s-a auzit din cer: "Nu te îndoi, Simoane, slugă credincioasă a Fiului Meu! Priveşte acest semn şi nu părăsi acest loc pentru a merge în singurătate aşa cum îţi doreşti, pentru că aici doresc să întemeiezi o chinovie pentru mântuirea multor suflete." Liniştit fiind de vocea Maicii Domnului, Simon a fost dus în extaz la Bethleem înaintea copilului Christos, cu Îngerii şi Păstorii ; apoi, venindu-şi în fire, s-a apucat fără întârziere să construiască Noul Bethleem.

27 dec. 2009

Sfântul Apostol, întâiul mucenic şi arhidiacon Ştefan


Sfântul Apostol, întâiul mucenic şi arhidiacon Ştefan - icoană bizantină, secolul XI.

Cu împărătească cunună a fost încununat creștetul tău, din chinurile cele pe care le-ai răbdat pentru Hristos Dumnezeu, întâi-pătimitorule între mucenici. Că tu, mustrând nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre. (Tropar, glas 4)

Întâi tu ai fost semănat pe pământ de cerescul Lucrător de pământ, prealăudate. Cel dintâi tu pe pământ ți-ai vărsat sângele pentru Hristos, fericite. Cel dintâi tu cunună de biruință de Dânsul ai fost încununat în ceruri, începătorule al pătimitorilor, purtătorule de cunună, cel ce mai înainte decât mucenicii ai pătimit. (Condac, glas 8)

26 dec. 2009

Soborul Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de DumnezeuDin vietile sfintilor pe 26 Decembrie despre cele doua temeiuri ale fugii in Egipt:
Şi a fugit în Egipt Născătoarea de Dumnezeu cu Pruncul şi cu Iosif, pentru două pricini:
  • întâi ca să se plinească ceea ce s-a zis prin proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu";
  • a doua, ca să se închidă gura ereticilor. Dacă Maica Domnului n-ar fi fugit cu Pruncul în Egipt şi ar fi fost prins Pruncul şi ucis, atunci s-ar fi împiedicat mântuirea oamenilor; iar dacă ar fi rămas în Palestina şi n-ar fi fost ucis de Irod, şi ar fi scăpat tocmai pentru ca să poată împlini mântuirea oamenilor, atunci mulţi ar fi socotit că a purtat o nălucă de trup şi nu trup adevărat, iar ereticii fără de Dumnezeu ar fi îndrăznit să zică: "Dacă ar fi purtat trup, ar fi fost ucis de sabie; dar dacă n-a fost ucis, înseamnă că nălucire este naşterea Lui". Pentru aceasta a fugit în Egipt, ca sa sfarâme idolii de acolo şi să mântuiască toată lumea în vremea mântuitoarei Răstigniri şi învieri.

Altenberg 16 - Industria Evoluţiei

Industria Evoluţiei... ce termen scandalos pentru cultiştii darwinişti! O noua carte ce se anunta a fi interesanta (va apare in Februarie 2010): "The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry" de Suzan Mazur (via UD: Darwin skeptic Suzan Mazur is one fine journalist).

Tâlcuire la Icoana Naşterii Domnului

25 dec. 2009

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR

Cele ce Patriarhii le plămădeau de demult, Proorocii le spuneau de mai înainte şi Drepţii doreau să le vadă (Mt. 13, 17), acestea s-au împlinit şi au luat sfârşit astăzi. Şi Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a petrecut împreună cu oameni (Varuh 3, 38). Să ne bucurăm dar şi să ne veselim, iubiţilor, căci dacă Ioan fiind în pântecele maicii sale a săltat când Maria a mers la Elisabeta, cu mult mai mult noi trebuie să săltăm, să ne veselim, să ne minunăm şi să ne înspăimântăm de mărimea iconomiei care covârşeşte toată mintea, nu pe Maria văzând, ci pe Însuşi Mântuitorul nostru. Gândiţi-vă ce lucrare mare este a vedea soarele pogorându-se din cer, alergând pe pământ şi slobozind către toţi razele sale. Şi dacă s-ar fi întâmplat acestea la luminătorul cel simţitor pe toţi i-ar fi înspăimântat din cei care ar fi văzut, gândeşte-te acum ce lucru mare este a vedea Soarele Dreptăţii slobozind din trupul nostru razele Sale şi luminând sufletele noastre.

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR
Cuvânt la Naşterea Mântuitorului
din “Omilii si cuvantari”

24 dec. 2009

Sărbători fericite!

La mulţi ani tuturor bloggerilor/webmasterilor ortodocşi, mulţumesc pentru vizitele şi comentariile dumneavoastră pe pagina "clopotului". Mai inainte de toate insă, mulţumesc pentru răspândirea Minunatului Cuvânt al Credinţei Dreptslăvitoare pe internet, căci din cuvintele voastre mă adap şi eu: mai aud de la unii, de la alţii, mai descopăr vreo sfantă şi minunata icoană, şi pun şi eu pe Clopot, căci altfel mare lucru nu fac: doar mă bucur de Chipul Lui Hristos impreună cu voi. Doamne ajută! Voi puteţi face infinit mai bine! Rugaţi-vă pentru Clopotar! Hristos Se naşte! Slăviţi-L!

Hristos Se naşte! Slăviţi-L!

„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, slavă Ţie !” (Troparul Naşterii Domnului - glas 4)

„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte, şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slăvesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci” (Condacul Naşterii Domnului - glas 3)

Hristos Se naşte! Slăviţi-L!

Sfânta Cuvioasă Fecioară si Muceniţă EugeniaAstăzi - Sfânta Cuvioasă Fecioară si Muceniţă Eugenia şi cei împreună cu ea.

St. Eugenia of Rome (St Luke's Orthodox Church)

23 dec. 2009

Clopotul de la Ruginoasa

Climategate şi Darwinism

Climategate ne aminteşte de atacurile împotriva celor ce îşi manifestă dubii cu privire la Darwinism. Dr. Stephen C. Meyer on Human Events (12 Decembrie 2009) - Climategate Recalls Attacks on Darwin Doubters (via uncommondescent)

22 dec. 2009

Sfânta Mare Muceniţă Anastasia Romana, izbăvitoarea de otravă

O altă sfânta icoană reflectând supralumeasca frumuseţe a sfinţilor: azi, Sfânta Mare Muceniţă Anastasia Romana, izbăvitoarea de otravă. Sfântă Mare Muceniţă Anastasia, roagă-te pentru noi!Retorica apocalipsei de la Copenhaga

O notă interesantă despre "războiul secular cu societatea": Dragoş Aligică despre retorica apocalipsei de la Copenhaga, încălzirea globală şi România sub nămeţi… - apărut pe ANTITEZE, la data de 19 Deecembrie.

Pr. Tudor Peiu si Silviu Andrei Vladareanu - la emisiunea "credinta si cunoastere"


Pr. Tudor Peiu si Silviu Andrei Vladareanu - la emisiunea "credinta si cunoastere" despre Nasterea Domnului - si un colind cantat de Pr. Augustin de la rapa robilor, in direct
Asculta mai multe audio Diverse

20 dec. 2009

Sfântul Ioan de Kronstadt despre rugăciune

Rugăciunea pornită din inimă îi este de trebuinţă omului fiindcă lu­mina minţii noastre nu răzbeşte departe şi nu poate cuprinde în sine prea mult din lumina supremei înţelepciuni; Domnul Dumnezeu este Lumina cea nemărginită şi în lume se vădeşte noianul înţelepciunii şi atotputerniciei Sale, în timp ce în noi nu se află, ca să spun aşa, decât un strop infim din put­erea şi înţelepciunea Sa, fiindcă doar atât ni s-a dat să avem în trupul nostru supus putreziciunii.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos - via Claudiu, blogul Sfântul Ioan de Kronstadt) Sfântul Ioan de Kronstadt este sărbătorit azi (s-a mutat la Domnul pe 20 Decembrie 1908).

Cinci mii de indieni primind botezul ortodox în Mexic

5,000 Indians Baptized Orthodox in Mexico (interviu cu mitropolitul OCA, pe blogul MYSTAGOGY)

19 dec. 2009

Plângacioşii

ENV: Darwinists' Continued Yelping About Signature In The Cell Reveals Their Desperation

Astăzi, în linie dreaptă până la Crăciun...

Astăzi, în linie dreaptă până la Crăciun - Sfinţii Părinţi care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu, de la Adam până la Iosif.

18 dec. 2009

Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul

“Viaţă îngerească ai petrecut pe pământ, chip şi pildă făcându-te ucenicilor tăi. Prin rugăciuni, posturi îndelungate şi privegheri, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniil, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaştrilor şi lauda călugărilor” (Condac, gl. 3).

Deconstrucţia unui "organism digital" - AVIDA

Un colectiv de cercetători (Winston Ewert, William A. Dembski, R.J. Marks II) demontează un alt "viţel de aur" evoluţionist - deconstruind "organismul digital" AVIDA. (“Evolutionary Synthesis of Nand Logic: Dissecting a Digital Organism,” Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. San Antonio, TX, USA – October 2009, pp. 3047-3053).

Struţo-cămile: evoluţionismul între teism şi "emo"

Foarte pe scurt, despre două asemenea struţo-cămile:
1. Evoluţionismul teist susţinut printre alţii de Ken Miller şi Francis Collins. Confruntaţi cu cu probleme spinoase ce ţin de contingenţa realităţii observate, evoluţionismul teist introduce teza unui Dumnezeu care crează "regulile jocului" dar nu interfereaza cu procesele naturii (incluzând aici procesele aleatoare ale "evoluţiei").

2. Panteismul susţinut printre alţii de Stuart Kauffman, care consideră că il "reinventeaza pe Dumnezeu" Evoluţionismul panteist, deşi rejectează reducţionismul evoluţionismului "tradiţional" (aici în dezacord cu de-alde Dawkins) introduce teza "Dumnezeu = Natură care se auto-organizează", atribuind naturii trăsături cvasi-personale! Evoluţionismul "emo" ?

16 dec. 2009

Insemnătatea postului pentru om

Ziditoare lectură - Sf. Ignatie Brianceaninov, Insemnătatea postului pentru om (Predică în Duminica Sfântului Grigorie Palama). Postul e mai mult decat "o regula":
Pe măsură ce luăm asupra noastră jugul cel bun al postului, duhul nostru dobândeşte o mare libertate: el tinde spre tărâmul duhurilor, care îi este înrudit, începe să se întoarcă des spre contemplarea lui Dumnezeu, să se cufunde în această nemăsurată şi minunată contemplare, să adăsteze în ea.

Provocare frontală la adresa naturalismului

Via The ID Update : New Intelligent Design Book A Landmark Assault On Scientific Naturalism - o recezie recentă (14 Decembrie 2009) a cărţii lui Stephen C. Meyer "Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design". Meyer arată că bagajul de resurse probabiliste ale INTREGULUI univers nu este suficient pentru a susţine teza darwinistă. Despre cartea lui lui Stephen C. Meyer, articole mai vechi pe acest blog:

Ce fel de "alianţă strategică" ?

IPS Ilarion sugerează o alianţă strategică cu Romano-Catolicii având ca obiectiv salvarea sufletului Europei de la "umanismul post-creştin occidental" - ori de la alunecarea pe "panta" spre o asemenea stare... prefigurată de "dictatura pan-Europeană" (Ecumenical allies-- Orthodox, Catholics take aim at European secularism).

Deşi nu există detalii concrete, la prima vedere s-ar putea spune că nu e rău - şi n-ar fi nici o problemă dacă n-ar fi ceva clauze "extra" ce ar implica un preţ teologic (aici se include şi posibilitatea să ni se ceară să ne aliem în numele evoluţionismului teist!) ce se va cere plătit (să nu uităm că asemenea "alianţe strategice" au fost invocate şi la sinodul mincinos de la Florenţa în faţa pericolului otoman, deci trebuie mare grijă). Trebuie văzut - optimism rezervat, cum zic unii... Măcar dacă asemenea alianţe vor fi în locul ecumenismului de tip "Consiliu Mondial al Bisericilor" - şi nu în completarea acestuia. Nu în ultimul rând, trebuie ţinut cont că majoritatea gălăgioasă a seculariştilor militanţi e formată din cioflingari fără statură intelectuală (cu alte cuvinte, nu trebuie stricat orzul pe gâşte...) - iar gălăgioşi mult mai vizibili ca Richard Da... pardon, Chickens, se dau la fund când e vorba să-şi apere ateismul/evoteismul în dezbateri serioase cu persoane pregătite să-i audă şi să le răspundă ca W. L. Craig şi alţii (apropos, Craig e protestant, deci s-ar putea spune că dacă ar fi vorba de alianţe ar trebui alianţe şi cu unii care resping paradigma evoluţionismului teist, nu?). Dar, cum spuneam, deocamdată nu există detalii concrete.

15 dec. 2009

Gânduri în zilele postului

La ce oare ar putea să ia mai cu seamă aminte un păcătos (ca mine!) şi mai ales în zilele postului, decât la ce zic Parinţii Bisericii despre patimi, de lupta împotriva patimilor şi de mântuirea prin mila lui Hristos. Zicea Părintele Teofil Părăian:
Părinţii cei duhovniceşti care s-au ocupat de viaţa lăuntrică, de curăţirea sufletului, şi au scris despre acestea, în general pomenesc opt patimi, opt deprinderi rele, opt bântuieli şi asupreli asupra sufletului omenesc. Şi Sfântul Ioan Casian de pildă, un sfânt din părţile noastre, originar din Dobrogea, de prin părţile Mării Negre, care şi-a sfârşit viaţa în Franţa de astăzi, în sudul Franţei, organizator de mănăstiri, a scris despre cele opt gânduri ale răutăţii, adică despre cele opt patimi. În Filocalia volumul I putem găsi această scriere a Sfântul Ioan Casian în care el pomeneşte opt chipuri ale răutăţii, opt realităţi rele care se înstăpânesc în sufletul omenesc când omul este fără de grijă în privinţa eliberării lui, în privinţa mântuirii lui. Şi anume, pomeneşte el mai întâi patima lăcomiei pântecelui, a doua patima desfrânării - patima curviei -, a treia patimă este iubirea de argint - adică iubirea de avere -, apoi scrie despre mânie, despre întristare, despre lene sau trândăvie, şi după aceea despre slava deşartă şi despre mândrie care de fapt sunt foarte apropiate, existând nuanţe neînsemnate între slava deşartă şi mândrie. El totuşi, după gândirea de atunci, împarte mândria în două şi vorbeşte şi despre slava deşartă şi despre mândria propriu-zisă.

Aceste opt gânduri ale răutăţii - sau aceste şapte gânduri ale răutăţii - sunt de fapt patimile de care ne ocupăm noi acum. Sfântul Ioan Casian ia fiecare patimă în parte. El nu este singurul care vorbeşte despre patimi, care a scris despre patimi. Despre patimi a mai scris şi cuviosul Dorotei. Putem să citim scrierile cuviosului Dorotei în al IX-lea volum din Filocalie. El vorbeşte despre anumite patimi: despre mândrie, despre mânie, despre întristare, despre iubirea de argint, pomeneşte câteva din patimi. Şi apoi Sfântul Ioan cel ce a scris "Scara" - Sfântul Ioan Sinaitul - în "Scara" lui, despre care a vorbit Înalt Prea Sfinţitul acum o săptămână când a prezentat-o ca având 30 de trepte, şi el cuprinde în scrierea aceasta numită "Scara" câteva din patimile acestea, şi anume scrie despre mândrie, despre mânie, despre trândăvie, despre iubirea de argint. Şi în scrierile lor găsim şi felul cum se manifestă patimile, şi leacuri împotriva patimilor.

14 dec. 2009

Ce mai e prin Carbonhagen?...

Ce mai fac liderii mondiali in... Carbonhagen?

'Get to work', urges Copenhagen climate summit head (ordin de la stăpânire!)

Din ciclul mai vechi da' bune... oricum afacerea "climategate" nu e incă "rece":


Vandalii comunişti

E vorba de ura şi setea organică de a vandaliza chipul dumnezeiesc al Bisericii adevărate.

Un cântec de Savatie Baştovoi şi Stefan Negura. Imagini cu arhondaricul de la mănăstirea Noul Neamţ vandalizat de comunişti - foto Octav Esinencu

Blogul lui Peter Hitchens

Blogul lui Peter Hitchens: aici... şi de pe-acolo, despre... The country formerly known as Great Britain, despre Dave and the radical Dr Rake ...both enemies of marriage, despre The inconvenient truths Mr Gore and his fanatical friends DIDN'T tell you about climate change, ş.a.m.d.

13 dec. 2009

Hitchens conservatorul

... susţine valorile morale fundamentate pe credinţa creştină, consideră că valorile creştine au fost sabotate de liberalism social şi marxism cultural, susţine că avortul trebuie scos in afara legii in orice stadiu, vede evoluţia ca pe ceva speculativ şi nefalsificabil, ş.a.m.d.
Nu vă grăbiti: e vorba de Peter Hitchens, nu de marxistul beţivan şi ateu militant Christopher Hitchens (frate-su).

Omul Darwin şi "ism"-ul aferent (II)

Referitor la "Omul Darwin şi "ism"-ul aferent" - iată un interviu în doua părţi luat de Logan Gage lui Benjamin Wiker, autorul cărţii "The Darwin Myth: The Life and Lies of Charles Darwin." Darwin e "fondatorul eugeniei moderne".


Liderii mondiali în... Carbonhagen

Liderii mondiali în maşini de lux - mari consumatoare - în timp ce probabil pregătesc masuri pro-avort pentru reducerea încălzirii globale!
Via OrthodoxNet.com - Carbonhagen: World Leaders Drive to Climate Summit in Gas-Guzzling Luxury Fleet

12 dec. 2009

Al Gore: culmea incălzirii globale


Al Gore despre energia geotermală: "interiorul pământului este foarte fierbinte, câteva milioane de grade..." (cât??!...)

11 dec. 2009

Omul Darwin şi "ism"-ul aferent

Aparută in Iunie 2009, cartea lui Benjamin Wiker: The Darwin Myth: The Life and Lies of Charles Darwin oferă o imagine realistă atât asupra omului Darwin cât şi asupra "ism"-ului ce se revendică de la acesta. Despre carte, pe ENV - The Darwin Myth Removes the Façade and Reveals the Man.

S-a abătut de la linia partidului

Cazul Richard Sternberg, mentionat deja aici (vezi Noua inchiziţie: coruperea ideologică a ştiinţei):

10 dec. 2009

Nouă tineri români ortodocşi îngropaţi de bolşevici de vii

Calendarul în Biserica Ortodoxă a Bulgariei

Se auzea la un moment dat că în Biserica Ortodoxă a Bulgariei se considera revenirea la Calendarul Iulian. O stire recentă de pe Novinite (8 Decembrie) infirmă acest lucru (deşi se pare că unele parohii sau chiar episcopi ceruseră explicit revenirea).

9 dec. 2009

Tot nu vrea!

Pur şi simplu... Dawkins nu vrea să poarte o dezbatere publică cu William Lane Craig... Oare în urma unui proces de... evoluţie numele se va schimba din Richard în Rich...icken?

8 dec. 2009

Brutalitatea extremă

Dacă înţelegem pe cei ce din motive de conştiinţă se opun brutalităţii extreme ilustrate în filme ca Transfer de captivi (Rendition, 2007 cu Omar Metwally si Reese Witherspoon), va trebui în mod necesar să înţelegem şi pe doctorii care din motive de conştiinţă se opun avortului. Avortul este brutalitatea extremă asupra fiinţei umane. Se înţelege oare asta în Uniunea Europeană?...

Dembski & Marks - articol recent

Via uncommondescent: William A. Dembski and Robert J. Marks II, "Bernoulli’s Principle of Insufficient Reason and Conservation of Information in Computer Search", Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. San Antonio, TX, USA – October 2009, 2647-2652.

7 dec. 2009

Complexitatea celulei vii - o călătorie vizuală


O mostră dintr-un documentar ilustrând complexitatea celulei vii, realizat de Access Research Network. N-ar fi o chestie să o urmărim pe fundalul muzical al unui tropar?

Ceva ce nu trebuie uitat - se împlinesc 60 de ani de la inceperea patimilor reeducării.

De la Darwin la Hitler

Richard Weikart, "From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany" (2004) - "Etica" lui Hitler este construită pe principii dawiniste.

6 dec. 2009

Evoteism vs. ştiintă

Un model hazliu: dejecţiile evoteiste ale lui PZ Myers ca emisii gazoase poluând ştiinta. A se vedea articolul lui Cornelius Hunter, Global Warming Quandary Resolved

Ultima predică a părintelui martir Daniel Sisoev


Ultima predică a părintelui martir Daniel Sisoev

5 dec. 2009

Au stat prea mult, umili, pe bară

Ateii militanţi se plâng că au stat prea mult, umili, pe bară! Cu exceptia ultimelor trei secole, replică Michael Egnor pe ENV: Jerry Coyne: "Atheists Have Been Humble for Centuries"--If You Don't Count the Last Three Mihael Egnor enumeră câteva mostre de "stat pe bară", mentionând că ateii au la activ: 65 de milioane de morţi în China comunistă, 20 milioane în URSS, 2 milioane în Cambodgia, 2 milioane în Coreea de Nord, 1.7 milioane în Africa, 1.5 milioane în Afganistan, 1 milion în statele comuniste din Europa de Est, 1 milion în Vietnam, şi concluzionează că ateismul la putere este de departe cea mai mortală ideologie. Ontopic: Eurocratia IL alunga pe Hristos din viata oamenilor (Gardianul, 5 Decembrie - un articol ce i-a aruncat pe militanţii "secular-umanişti" în stare de alertă maximă).

Ortodoxie pentru copii

Ortodoxie pentru copii: Rugăciune către Sf. Nicolae.


Minunat!
Minunata seară de Moş Nicolae!

ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI
O, preabunule parinte Nicolae, pastorul si invatatorul celor ce alearga cu credinta catre a ta folosire si cu fierbinte rugaciune te cheama pe tine, sarguieste degraba a le ajuta; izbaveste turma lui Hristos de lupii cei ce o rapesc pe ea, si toate partile crestinesti le ocroteste si le pazeste prin sfintele tale rugaciuni de galcevile lumesti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie si de razboiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boala si de moarte grabnica; si precum ai miluit pe cei trei barbati care sedeau in temnita si i-ai izbavit pe ei de mania imparatului si de taierea sabiei, asa ne miluieste si pe noi cei ce cu mintea, cu cuvintul si cu lucrul suntem intru intunericul pacatelor si ne izbaveste de mania lui Dumnezeu si de chinul cel vesnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila si cu harul lui Hristos, Dumnezeu sa ne dea viata lina si fara de pacat, ca sa vietuim in veacul acesta, si de partea starii de-a stanga sa ne izbaveasca, si in partea de-a dreapta, impreuna cu toti sfintii, sa ne invredniceasca. Amin.

4 dec. 2009

Climategate şi manipularea procesului de peer-review

"Punctul pe I" în materie de climategate: manipularea procesului de peer-review. Detalii aici.

3 dec. 2009

Mare agitaţie, cu sunat la şef

De pe blogul "Evolution News and Views" aflăm că o recenzie a cărţii lui Stephen C. Meyer "Signature in the Cell: DNA and the evidence for Intelligent Design" făcută de Thomas Nagel (un filozof de talie mondială, profesor de filozofie şi drept la New York University ) in Times Literary Supplement il agită nevoie mare pe campionul evoluţionist Jerry Coyne, pâna la punctul de a contacta redactia TLS ca să-i.... informeze chipurile de "greşeala" ce au făcut-o publicând o astfel de recenzie. Stupid şi hilar. Nagel a ales cartea lui Meyer ca fiind in "Top 10" pe 2009, iar in recenzia sa publică puncte de vedere asupra ID cu care... Coyne nu este de acord (ce oroare!). Pare-se că acum când... "the times they are a-changing" pentru evoteişti, se tinde către metoda cu... "sunatul le şef" :-)

Agni Parthene în mai multe limbi...

Agni Parthene (Complete) - Simonopetra Monastery (în Greacă):Agni Parthene (O Rejoice Bride of Heaven - English) Part I Boston Choir:Agni Parthene - O Pure Virgin - Pl. 1st - Valaam (Slavonă Bisericească):Agni Parthene - în limba arabă:

2 dec. 2009

New York: senatul respinge "căsătoriile gay"

Senatul statului New York (un stat de liberali şi progresişti, se spune) respinge căsătoriile homosexuale (sursa). Efectul Carrie iarăşi :-)

Cei trei tineri


O soluţie mistică, iconografică, a "problemei răului"...

1 dec. 2009

Cuviosul Seraphim RoseOrthodox Saint: Seraphim Rose

Seraphim Rose, born Eugene Dennis Rose (August 13, 1934 - September 2, 1982), was a hieromonk (also called priest-monk) of the Russian Orthodox Church Outside Russia in the United States, whose writings have helped spread Orthodox Christianity throughout modern America and the West. They have also been widely read in Russia and other formerly communist-bloc nations. Although not formally canonized as of 2008, he is venerated by some Orthodox Christians as a saint in iconography, liturgy, and prayer.

Ideologie "la pachet"

Climategate este relevant nu atât in ceea ce priveşte adevărul sau falsul "incălzirii globale", ci in spatele său se ascunde un fapt mai adânc. Falsificarea demersului ştiintific reflectă presiunea unei anumite atitudini ideologice ce se doreşte a fi vandută "la pachet" cu propozitiile ştiintifice.

Recent, Bill Dembski se referea la Declaraţia Manhattan ca la "Un apel la conştiinţă creştină" adresat creştinilor ce îşi iau credinţa în serios. Despre aceasta, şi legătura cu Designul Inteligent, Climategate şi alte probleme actuale, citiţi, pe blogul UD, Reflections on the Manhattan Declaration and intelligent design.