1 oct. 2011

Un film excepţional - "Metamorphosis: frumuseţea şi design-ul fluturilor"

Un film excepţional, Metamorphosis: The Beauty and Design of Butterflies (trailer-ul puţin mai jos) generează o serie de spectaculoase premiere care atrag din ce în ce mai mult atenţia publicului de la vladică la opincă, asupra inconsisţentelor struţo-cămilei darwinist-ateiste.

Frumuseţea universului reverberează în străfundurile sufletului uman. Iar această rezonanţă este nu numai cunoaştere întărită de frumos... ci mai degrabă o re-cunoaştere, o reamintire. Fluturii (ca orice fiinţă, de altfel), deschid o poartă de acces către tainele lui Unum, Bonum, Verum.