31 ian. 2011

Morala în plop, plopul în aer, şi Dawkins delapidat de un coleg de tagmă nou-atee!

Fundamentarea legii morale din perspectiva (ne-)credinţei atee e lasată în plop şi plopul în aer ( ha, ha, ha,... un aer reducţionist imbâcsit cu molecule agitate aleator: o aşa morală-i o mare scofală, bineinţeles, tovarăşi juni atei!)

Degeaba Dawkins sare de-un cot până în tavan penal pe motiv ca-i delapidat de Josh Timonen, un coleg de tagmă nou-atee. Dupa propriile standarde Dawkins trebuie sa tacă şi să inghită lecţia de... selecţie naturală (ori escrocherie naturală?) oferită de şmecheraşul pe care îl proteja si care îi făcea propagandă peste ocean.

28 ian. 2011

Cântând cunoştinţa celor negrăite

"Vino, Preaslăvite Cuvinte ai lui Dumnezeu, şi ne împărtăşeşte, pe măsura puterilor noastre, descoperirea cuvintelor Tale. Înlăturând grosimea învelişurilor, arată-ne, Hristoase, frumuseţea înţelesurilor spirituale. Ia-ne de mâna dreaptă. adică de puterea minţii noastre, şi «ne călăuzeşte pe calea poruncilor Tale» (Ps. 119, 9-10) Si ne du «la locul cortului Tău cel minunat, până în lăuntrul casei lui Dumnezeu în glas de bucurie şi de mărturisire a svonului de sărbătoare», ca şi noi. prin mărturisirea faptuirei şi prin bucuria contemplaţiei, să fim învredniciţi a veni la locul negrăit al ospăţului Tău şi să ne ospătăm împreună cu cei care prăznuiesc acolo duhovniceşte. cântând cunoştinţa celor negrăite cu glasurile netăcute ale minţii. Şi mă iartă pe mine, Hristoase. că îndrăznesc, la porunca slujitorilor Tăi celor vrednici, ceea ce este peste puterea mea. Luminează cugetarea mea neluminată, spre înţelegerea locului de faţă. ca să fii şi mai mult slăvit, ca Unul Care dai orbilor vedere şi faci limba bâlbâiţilor să grăiască cu claritate." (Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, Filocalia)

Nigel Farage (Irlanda) luându-i pe făraş pe eurocraţi


Crema Comitetului Central al Uniunii Europene