30 mar. 2010

O minunată icoană din secolul XIIISfântul Ioan Scărarul cu Sfântul Gheorghe şi Sfântul Vlasie: o minunată icoană din sec. XIII, şcoala Novgorod.

29 mar. 2010

Suntem toţi chemaţi spre rodire!

O tâlcuire de la părintele Teofil Părăian:

Tot în această zi de Luni binecuvântată, pomenim şi o minune pe care a făcut-o Domnul Hristos, o minune spre înţelepţirea credincioşilor, pentru că negăsind smochine într-un smochin neroditor, l-a blestemat să se usuce şi s-a uscat, iar Sfânta noastră Biserică pomenind această întâmplare, are în vedere o explicaţie pentru cei credincioşi, atrăgându-le atenţia că suntem toţi chemaţi spre rodire şi că Domnul Hristos aşteaptă ceva de la noi, si noi suntem datori să-i oferim Mântuitorului virtuţile noastre în loc de alte roade. Smochinul cel blestemat de Mântuitorul este un fel de pildă pentru noi, ca să ştim că Domnul Hristos răsplăteşte nu numai binele pe care-l fac oamenii, ci răsplăteşte şi pedepseşte şi îndărătniciile lor, şi neangajările lor spre bine. Se spune în Sinaxarul de la slujba de Luni, din Săptămâna Patimilor că Domnul Hristos nu şi-a arătat niciodată puterea pedepsitoare asupra oamenilor - să înţelegem în vremea propovăduirii Sale - dar şi-a arătat-o asupra unui smochin, ca să se înţeleagă din aceasta că El are şi putere pedepsitoare, iar credincioşii să se silească să fie, nu sub blestem, ci sub binecuvântarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cum reiese şi dintr-o alcătuire din Postul Sfintelor Paşti, în care vorbim fiecare dintre noi cu propriul nostru suflet şi ne îndemnăm pe noi înşine să nu dormităm, ci să ne trezim şi să lucrăm pentru slava lui Dumnezeu şi pentru binele nostru vremelnic şi veşnic.

Viaţa de după minune: Sfântul Lazăr, prietenul lui Hristos

În conformitate cu Sfânta Scriptură şi cu tradiţia Bisericii cipriote, Lazăr a fost nevoit să caute refugiu departe de Ierusalim pentru a evita mânia marilor preoţi şi farisei, care doreau să-l ucidă, ... Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. (Ioan 12:10-11). De asemenea, mulţi creştini ... erau speriaţi de persecuţiile care se anunţau. Ştefan a călătorit până în Fenicia şi Cipru şi Antiohia ...; ca şi Ştefan, Lazăr va trebui să părăsească Iudeea şi să caute refugiu în altă ţară. Acest loc a fost Kittium (astăzi Kittium se numeşte Larnaca) a Ciprului. Atunci când Apostolul Pavel şi Apostolul Barnaba au mers în Cipru, ei l-au hirotonit pe Lazăr ca primul episcop din Kitium. De aceea toate scaunele episcopale din Larnaca au icoana lui Lazăr în loc de cea a lui Hristos, care este tradiţia oficială a bisericii. Se ştiu puţine despre Lazăr după Învierea şi Înălţarea Domnului cu excepţia faptului că timp de treizeci de ani el nu a zâmbit şi nu a râs decât o singură dată. Într-o zi, el a văzut pe cineva furând un vas de lut şi a început să râdă spunând: "lutul fură lutul".

O altă tradiţie faimoasă în legătură cu Lazăr este descoperirea Muntelui Athos în anul 52 D.H.. Lazăr era foarte apropiat de Fecioara Maria şi era foarte mâhnit că nu se poate reîntoarce la Ierusalim să o viziteze (încă se temea de evrei). Maica Domnului a aflat de mâhnirea sa şi i-a trimis o scrisoare de consolare. Ea i-a spus că dacă îi trimite o corabie, atunci va putea să-l viziteze în Cipru. Cu mare bucurie, Lazăr a trimis o corabie în Ţara Sfântă ca să îi aducă pe Maica Domnului şi pe Ioan, preiubitul ucenic al Domnului, în vizită în Cipru. În timpul călătoriei, o furtună puternică i-a depărtat de traseu şi i-a dus pe ţărmurile Efesului şi apoi pe ţărmurile Athosului din Grecia. Conştientă că providenţa divină a adus-o în această zonă, Fecioara Maria, pe deplin fermecată de frumuseţea acestui loc, s-a rugat fiului ei ca acest loc să fie grădina ei dedicată rugăciunii pentru "a purta lupta cea bună a credinţei". După ce au convertit şi binecuvântat idolatrii locului şi au înfiinţat o comunitate creştină, ei şi-au reluat călătoria spre Cipru unde l-au vizitat la Lazăr.

Se spune că Maica Domnului a cusut un omofor şi mânecuţe ca daruri pentru Lazăr. Primul mormânt al lui Lazăr din Betania a rămas un loc de pelerinaj până în zilele noastre. Al doilea mormânt, din insula Cipru, a fost găsit în Kittium în jurul anilor 890 D.H., cu moaştele sale înăuntru şi purtând inscripţia "Lazăr, prietenul lui Hristos." În consecinţă, peste acest mormânt a fost construită o biserică închinată Sfântului Lazăr.

Preluat de pe Wikipedia Ortodoxă. Imaginea: Mormântul Sfântului Lazăr din Cipru.

28 mar. 2010

Intrarea Domnului în Ierusalim

Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Biruitorului morţii, strigăm: Osana Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului (Troparul Intrării Domnului în Ierusalim, gl. 1)

Îngropându-ne împreună cu Tine prin Botez, Hristoase, Dumnezeul nostru, vieții celei fără de moarte ne-am învrednicit cu învierea Ta și, cântând, strigăm: Osana Celui dintru înălțime, binecuvântat ești, Cel ce vii întru numele Domnului! (Tropar, gl.4)

Cu stâlpări lăudându-L mai înainte, cu lemne mai pe urmă au prins pe Hristos Dumnezeu nemulțumitorii iudei; iar noi, cu credință neschimbată pururea lăudându-L, ca pe un făcător de bine, totdeauna strigăm către dânsul: Binecuvântat ești, Cel ce ai venit să chemi pe Adam! (Ipacoi, gl. 6)

Pe scaun, în cer, și pe mânz, pe pământ, fiind purtat, Hristoase Dumnezeule, laudă de la îngeri ai primit și cântare de la pruncii cei ce strigau Ție: Binecuvântat ești, Cel ce vii să chemi pe Adam! (Condac, gl. 6)

26 mar. 2010

Sfântul Arhanghel Gavriil

Astăzi este Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil.

Mare voievod al oştilor cereşti , rugămu-te pe tine, noi nevrednicii, ca prin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi, cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: scapă-ne din nevoi, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus. (Tropar, gl.4)

Tu, voievodule al îngerilor, eşti preamărit slujitor al prealuminoasei, cinstitei, înfricoşătoarei şi Atotfăcătoarei Treimi. Pentru aceasta, roagă-te acum neîncetat, mijlocitorule al nostru, ca să fim mântuiţi din toate nevoile şi chinurile. Ca să strigăm ţie: Bucură-te, acoperământul robilor tăi! (Condac, gl.8)

25 mar. 2010

Astăzi este începutul mântuirii noastre! Bunavestire


Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătare tainei celei din veac; Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte; pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!
(Tropar la Bunavestire, gl. 4)

Pe cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu dumnezeiescul Duh, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, l-ai zămislit Curată, cu venirea Prea Sfântului Duh, spre înnoirea neamului omenesc cea fără prihană! (Condacul 1)

24 mar. 2010

Un prototip satiric pe teme de activism, şi un sceptic căldicel luat pe făraşUn prototip satiric al creierului de activist secular-umanist (via Christian Humanism, imagine preluată de pe conservapedia)
P.S. Apărând filmul "Eliminat: Inteligenţa nu este permisă" ("Expelled", regizor Ben Stein), Casey Luskin îl ia pe făraş pe scepticul Michael Shermer - care se prezintă "căldicel" când vine vorba să-şi asume integral scepticismul (ca majoritatea activiştilor sus-numiţi, de altfel): în zona scepticismului nu intră evoluţionismul, naturalismul, etc... Acest gen de (pseudo-)scepticism este de facto anulat prin asumarea unor premise filozofice materialiste rigide. Audio.

23 mar. 2010

Duhovnicul şi Cuvântul lui Dumnezeu

Un fragment ziditor, preluat de aici:

Nu căuta lămuriri de la duhovnic - şi asta nu poate fi înţeles nici ca argument că nu vrei să faci voia ta. Nu-i numai asta. Este firul acela, foarte delicat, mai delicat decât firul de păianjen, dintre tine şi Dumnezeu, pe care nu trebuie să-l rupi, să-l întrerupi cu nimic. Fă o metanie şi spune-i părintelui: «Binecuvintează, Părinte!» Ţi-e teamă că n-o să înţelegi? Cere rugăciunile părintelui. Cere tot ce vrei, dar nu cere de la început prea multe explicaţii. Acesta este cuvântul pe care împlinindu-l, îl vei înţelege. Pentru că toată viaţa creştinească este făptuire, nu filosofie. Aceasta este filosofia vieţii creştineşti. Deci, părintele nu-ţi va putea explica cuvântul pentru că nu-i vine de la el şi el însuşi poate nu-l înţelege. Dumnezeu îl înţelege şi tu, cu rugăciunile părintelui, îl vei înţelege, iar dacă nu poţi să-l înţelegi, mai târziu poţi să întrebi. Dar mai întâi încearcă să-l împlineşti.

Cuvântul lui Dumnezeu este puterea care a creat cerurile şi pământul. Cuvântul lui Dumnezeu este energia care creează şi te creează. Te face pe tine. Sigur că nu îl vei înţelege acum, că îl vei înţelege când te va face ceea ce Dumnezeu vrea să te facă. Păstrarea cuvântului se aseamănă cu pământul care-şi ţine sămânţa ca să nu i-o fure pasărea. Păstrarea cuvântului este păstrarea unei energii tainice în inima ta, în sufletul tău, energie care te va lumina, cum spune Sfântul Ioan în Evanghelie că «viaţa era lumina oamenilor». Vieţuind după Cuvântul lui Dumnezeu Cel dintru început, că acesta este cuvântul pe care îl primeşti, El te va învia şi te va lumina.

21 mar. 2010

Rugaţi-vă slăvitei Maici Maria Egipteanca

"Rugaţi-vă slăvitei Maici Maria pentru că ea nu ne va părăsi ci se va lupta cu slăbiciunile noastre, chiar când noi lăsăm pocăinţa deoparte, şi întotdeauna va sta cu noi şi ne va ajuta cu rugăciunile ei sfinte, şi întotdeauna va interveni pentru cei care o slăvesc." — Părintele John Townsend, Rector al Bisericii Sfânta Maria Egipteanca din Atlanta, Georgia.

Citiţi aici Viaţa Sfintei Noastre Maici Maria Egipteanca, scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului20 mar. 2010

Sfântă Maica Noastră Maria Egipteanca

Sfântă Maica Noastră Maria Egipteanca - a cincea duminică din Postul Mare...

Întru tine maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învaţat sa nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, cuvioasă maică Marie, duhul tău. (Tropar, gl.8)

Ceea ce mai nainte de tot felul de întinări erai plină, arătatu-te-ai lui Hristos aleasă, prin pocăinţă vieţii îngereşti urmând, şi cu a Crucii arma pre demoni călcând. Pentru aceasta, Împărăţiei Ceriurilor mireasă te-ai arătat, Marie prealăudată. (Condac, gl.3)

18 mar. 2010

Să fim prieteni ai credinţei şi rugăciunii

"Binecuvâtată este acea persoană care a consimţit să devină cel mai bun prieten al credinţei şi rugăciunii: el are mintea liniştită iar credinţa şi rugăciunea se opresc doar la moartea lui. Rugăciunea care vine din inima omului deschide porţile raiului: acea persoană stă de vorbă cu Dumnezeu şi este plăcută Fiului lui Dumnezeu. Rugăciunea potoleşte mânia şi furia Domnului. Tot în acest fel, lacrimile ochilor deschid porţile compasiunii." (Sfântul Efrem Sirul)

17 mar. 2010

Comuniune întru Hristos: Sfânta Maria Egipteanca şi Sfântul Alexie Omul lui Dumnezeu


Sfânta Maria Egipteanca şi Sfântul Alexie Omul lui Dumnezeu - o sfânta icoană din sec. XVII.

Sfântul Patrichie al Irlandei Ortodoxe

Astăzi comemorăm pe părintele nostru în rând cu sfinţii Patrichie al Irlandei (în latină: Sanctus Patricius, în irlandeză: Naomh Pádraig - c. 387 - 493) episcop de Armagh şi luminător al Irlandei.

Lorica Sfântului Patrichie

Mă leg astăzi
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
Făcătorul a toate.

Mă leg astăzi
cu vârtutea Întrupării lui Hristos şi a Botezului Său,
cu vârtutea Răstignirii Sale şi a Îngropării,
cu vârtutea Învierii Sale şi a Înălţării,
cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecăţii.

Mă leg astăzi
cu vârtutea dragostei serafimilor,
în ascultarea îngerilor,
în nădejdea învierii spre răsplată,
în rugăciunile Patriarhilor,
în prorociile Profeţilor,
în propovăduirea Apostolilor,
în credinţa Mărturisitorilor,
în nevinovăţia sfintelor fecioare,
în faptele oamenilor drepţi.

Mă leg astăzi
cu puterea Cerului,
cu lumina soarelui,
cu strălucirea lunii,
cu frumuseţea focului,
cu scânteierea fulgerului,
cu iuţimea vântului,
cu adâncimea mării,
cu trăinicia pământului,
cu tăria pietrelor.

Mă leg astăzi
pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
înţelepciunea lui Dumnezeu să mă înveţe,
ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
urechea lui Dumnezeu să mă audă,
cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
mâna lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
calea lui Dumnezeu să rămână în faţa mea,
scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
oastea lui Dumnezeu să mă apere,
împotriva curselor diavolilor,
împotriva ispitei patimilor,
împotriva poftelor firii,
împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
fie ei aproape sau departe,
fie ei mulţi sau puţini.

Chem astăzi toate aceste vârtuţi
împotriva oricărei puteri vrăjmaşe şi fără de milă
care ar putea să atace trupul şi sufletul meu,
împotriva descântecelor proorocilor mincinoşi,
împotriva legilor negre ale păgânătăţii,
împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
împotriva înşelăciunilor idolatriei,
împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
împotriva oricărei ştiinţe care leagă sufletul omului.
Hristoase, apără-mă astăzi
de toată otrava, de foc,
de înec, de rană de moarte,
ca să pot primi răsplată bogată.

Hristos cu mine, Hristos în faţa mea,
Hristos în spatele meu, Hristos înlăuntrul meu,
Hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
Hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
Hristos în cetate, Hristos în căruţă, Hristos în corabie,
Hristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
Hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
Hristos în fiecare ochi care mă vede,
Hristos în fiecare ureche care mă aude.

Mă leg astăzi,
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
cred în Treimea în Unime,
Făcătorul a toate.

Sfinte episcop Patrichie, Păstor credincios al turmei regale a lui Hristos, Ai umplut Irlanda cu strălucirea Evangheliei: Tăria de neînvins a Treimii! Acum, când stai în faţa Mântuitorului, Roagă-te ca El să ne ţină în credinţă şi iubire! (Tropar, gl.3)

14 mar. 2010

Din predica IPS Bartolomeu rostită la Duminica Sf. Ioan Scărarul 2005

Duminica Sfântului Ioan ScărarulImnuri la Duminica Sfântului Ioan Scărarul:


Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor
, şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-au făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (Tropar, gl. 4)

Roduri pururea înflorind, învăţăturile cele din cartea ta aducând, înţelepte, îndulceşti inimile celor ce iau aminte la dânsele cu trezvie, fericite, că scară este, care ridică de pe pământ sufletele celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine, la mărirea cea cerească, care rămâne pururea. (Condac, gl. 1)


12 mar. 2010

Sfântul Simeon Noul Teolog


Azi comemorăm pe Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Simeon Noul Teolog.

Despre drumul său duhovnicesc aflăm că "Odată, în timp ce se ruga, o lumină divină, foarte strălucitoare, a coborît asupra lui, inundând camera. N-a văzut decît lumina în jurul său și nu a mai simțit pământul de sub el. I s-a părut că el însuși s-a transformat în lumină. Apoi mintea i-a urcat la ceruri și a văzut o a doua rază, mai strălucitoare ca cea dintîi, iar la capătul ei părea că se afla Sf. Simeon Piosul, cel care i-a dat spre citire scrierile Sf. Marcu Ascetul".

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi!

11 mar. 2010

Recenzii pe neve

Cu alte cuvinte, cum un hardliner evoluţionist recenzează fără să citească (faptul e amuzant, sună a stare de denial).

Răspunsul lui Stephen C. Meyer adresat criticilor aduse de evoluţionistul Francisco Ayala (ei, "critici" e un fel de a spune, căci Ayala pare-se că recenzează fără să citească - bineinţeles, el "sigur ştie" că evoluţia e un "fapt", de-aia nu se prea oboseşte) este acum disponibil: On Not Reading The Signature in the Cell: A Response to Francisco Ayala.

Recomand să vizitaţi periodic pagina cărţii lui Stephen C. Meyer pentru updates.


"Lumea materialistului este simplă şi solidă... o lume de care materialistul este la fel de sigur după cum nebunul este absolut sigur de perfecta sa stare de sănătate" (Gilbert Keith Chesterton)

9 mar. 2010

Sfinţii patruzeci de mucenici


Sfinţii patruzeci de mucenici: o sfânta icoană de la sfârşitul secolului XIX.

Evan Lysacek


Evan Lysacek, medaliat cu aur la patinaj la Vancouver, este creştin ortodox! "[Lysacek] is a Greek Orthodox Christian, having stated that one of his most prized possessions is his Orthodox cross".

8 mar. 2010

Poster sovietic cu 8 MartieAfiş sovietic pe tema zilei de 8 Martie...

... într-un cu totul alt sens, sămânţa femeii a zdrobit capul şarpelui iar emanciparea femeii întru Hristos este marea şansă a societaţii secularizate de azi! Felicitări deci temerarelor nostre creştine ortodoxe care ne ruşineaza prin purtarea temerară a stindardului credinţei adevărate, acasă ca şi pe net. Să luăm aminte şi să avem şi noi - bine ar fi - măcar o zecime din credinţa lor.

Icoana ca EvanghelieFericirile într-o icoană!

Unii pentru alţii, în rugăciune

La încheierea Duminicii a treia a Marelui Post, simţim nevoia să continuăm să ne rugăm, fără încetare, unii pentru alţii:

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celor potrivnici dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Ce sentiment înălţător!

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim.

6 mar. 2010

Cântarea Sfintei Cruci


Cântarea Sfintei Cruci (interpretarea - corul psaltic Anghelos)

5 mar. 2010

Sfântul Marcu ascetul despre Sfânta Cruce


Sfântul Marcu ascetul (prăznuit astăzi) spunea: "Nu căuta perfecţiunea legii în virtuţile omeneşti, pentru că acolo nu este perfectă. Perfecţiunea acesteia este ascunsă în Crucea lui Hristos" Dincolo de folosul duhovnicesc, aceasta constituie un răspuns filozofic profund dat "problemei suferinţei".

4 mar. 2010

Fericirile în icoane (9)


Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea - prigonirea nu aduce fericirea decât dacă cel prigonit este cu adevărat nevinovat, dacă ocara este mincinoasă şi victima este un martor al Adevărului, al lui Hristos Însuşi. Comentarii preluate de aici.

Fericirile în icoane (8)


Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, ca a lor este împărăţia cerurilor - luptând pentru dreptate, având ca arme adevărul şi iubirea, până la a fi prigoniţi ne identificăm cu Mântuitorul Care a suferit răstignire. Comentarii preluate de aici.3 mar. 2010

Pacea ca dar şi har, versus falsa pace

Pacea despre care se vorbeste în "Fericiţi făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema" este, aşadar acea pace care fiind "dar şi har de la Duhul Sfânt", marchează comuniunea cu Dumnezeu şi sfinţii Săi. Nu o falsă pace, despre care Sfântul Grigorie de Nazianz zice: "Mai bine un război vrednic de laudă, decât o pace care te desparte de Dumnezeu!"

Fericirile în icoane (7)


Fericiţi făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema
- scopul a tot ceea ce facem în viaţă trebuie să fie pacea care este dar şi har de la Duhul Sfânt, semn al prezenţei Sale care ne transportă în "lăcaşul" Său (Sfântul Serafim de Sarov). Comentarii preluate de aici.

2 mar. 2010

Fericirile în icoane (6)


Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu
- curăţia inimii o dobândim atunci când reuşim să smulgem din ea rădăcinile păcatului, adică poftele şi gândurile rele, şi o umplem de iubire şi de dorinţa după Dumnezeu. Comentarii preluate de aici.

Fericirile în icoane (5)


Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui - milostenia izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se arată prin ajutorarea trupească şi sufletească a semenilor şi atrage mila lui Dumnezeu asupra noastră. Comentarii preluate de aici.

1 mar. 2010

Fericirile în icoane (4)


Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura - dreptatea înseamnă aici cucernicie (Sfântul Ioan Gură de Aur), virtutea în general (Sfântul Chiril al Alexandriei) pe care trebuie să o căutăm cu toată dorinţa inimii noastre. Comentarii preluate de aici.