12 mar. 2010

Sfântul Simeon Noul Teolog


Azi comemorăm pe Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Simeon Noul Teolog.

Despre drumul său duhovnicesc aflăm că "Odată, în timp ce se ruga, o lumină divină, foarte strălucitoare, a coborît asupra lui, inundând camera. N-a văzut decît lumina în jurul său și nu a mai simțit pământul de sub el. I s-a părut că el însuși s-a transformat în lumină. Apoi mintea i-a urcat la ceruri și a văzut o a doua rază, mai strălucitoare ca cea dintîi, iar la capătul ei părea că se afla Sf. Simeon Piosul, cel care i-a dat spre citire scrierile Sf. Marcu Ascetul".

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi!

Niciun comentariu: