14 apr. 2012

Ultimul Paşte cu PF Patriarh Teoctist

La 92 de ani, a stat până la 4 dimineața în mijlocul credincioşilor!... Veşnică pomenire!

31 mar. 2012

Curăția și adevarata bucurie a plânsului

"Nu te increde în bogația lacrimilor tale (în greacă: în izvoarele tale) până ce n-ai fost cu desăvârșire curățit, după cum nu te poți pronunța asupra calității unui vin când este încă închis în teasc. Nimeni nu poate să nege folosul ce ni-l pricinuiesc lacrimile noastre cele plăcute lui Dumnezeu; folosul pe care ni-l pricinuiesc ele însă, îl vom cunoaște abia în momentul morții.
Cel ce-și petrece viața neîncetat plangand lacrimile plăcute Domnului, pentru acesta fiecare zi este o mare sărbătoare (în greacă: acesta nu incetează a face praznic în fiecare zi). Dar cel ce nu incetează a prăznui mereu întru desfătările trupești, acesta va plânge mereu în viata de apoi". (sursa: Sfântul Ioan Scărarul-Despre bucuria plânsului . Cea de-a șaptea treaptă a Scării Duhovnicești a Sfântului Ioan, în traducerea înalt Prea Sfintitului Mitropolit Nicolae Corneanu)
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor; și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-au făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.(Tropar, gl. 4)

29 mar. 2012

Naşterea: o taină divină în străfundurile materiei...

Un impresionant film de Alexander Tsiaras, specialist în imagistică medicală.


Apel umanitar

Transmit mai departe un apel umanitar pentru Doamna Gabriela Tudorache - gasiti detalii la http://gabrielatudorache.blogspot.com

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie!

7 feb. 2012

Credinţă şi sacrificiu, sau puterea dragostei adevărate, în Hristos

Urmăriţi mai jos un filmuleţ uimitor despre puterea credinţei şi spiritul de sacrificiu al unui bătrân pustnic pentru mântuirea sufletului ucenicului căzut in ispită. O ispită venită printr-o metamorfoză ca duh ademenitor a marii iubiri din tinereţe a bătrânului, moartă prin sinucidere (fiind părăsită de iubitul său - pustnicul de acum - care hotărâse să se căsătoreasca cu o alta). Premergător momentului de sacrificiu, bătrânul urcă scara rugăciunii pentru a lua binecuvântare de la Mielul Hristos şi Maica Domnului. În final, bătrânul cât şi fosta sa iubită mor ca urmare a unei dezlănţuiri maliţions-demonice de forţe vijelioase.Un epilog interesant: pe mormintele celor doi foşti iubiţi (bătrân şi Rusalcă) se vad Sfinte Cruci. Într-un mod tainic, sacrificiul bătrânului nu numai că a salvat sufletul ucenicului, dar a şi actionat ca exorcizare-eliberare a duhului captiv al iubirii tinereţii sale.

15 ian. 2012

Eminescu văzut din 1914...

"Eminescu, Veronica, Creangă", primul film documentar despre Eminescu, realizat de Octav Minar în 1914.