30 apr. 2010

Sf. Ignatie Briancianinov: rugăciune pentru smerenie

"Doamne! Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, aşa încât mintea noastră, atrasă cu desavarşire de luarea-aminte faţă de păcatele noastre, să înceteze a mai vedea greşelile aproapelui şi să-i vadă pe toti, într-acest chip, buni. Dă inimii noastre să pără­sească grija pierzătoare de neajunsurile aproa­pelui, să îşi unească toate grijile numai în grija pentru dobândirea curăţiei şi sfinţeniei poruncite şi gătite nouă de Tine. Dă-ne nouă, celor ce ne-am întinat haina sufletului, să o albim iarăşi; ea a fost deja spălata prin apele botezului, iar acum, după pângarire, aceste haine au nevoie să fie spălate prin apele lacrimilor. Dă-ne să vedem în lumina harului Tău neputinţele cele de multe feluri care trăiesc în noi, înăbuşind în inima mişcările duhovni­ceşti, aducând in ea mişcările sângelui şi trupului ca­re sunt potrivnice Impărăţiei lui Dumnezeu. Dă-ne marele dar al pocăinţei, înaintea căruia merge şi pe care îl naşte marele dar al vederii păcatelor noastre. Păzeşte-ne, cu aceste mari daruri, de hău­rile amăgirii de sine, care apare în suflet din prici­na păcătoşeniei sale, neluate in seamă şi neînţelese, şi se naşte din lucrările patimii dulceţii şi slavei de­şarte care trăiesc în el neluate in seamă şi neînţe­lese. Păzeşte-ne pe noi cu aceste mari daruri în ca­lea noastră către Tine, şi dă-ne să ajungem la Tine, Cela Ce chemi pe cei ce îşi recunosc păcătosenia şi lepezi pe cei ce se socotesc drepţi, ca să Te slavoslo­vim in veci, întru veşnica Ta fericire, a Singurului Dumnezeu Adevărat, Răscumpăratorul celor ro­biţi şi Mântuitorul celor pierduţi. Amin". (Sf. Ignatie Briancianinov, comemorat azi.)

27 apr. 2010

Către o vindecare de uitare

De cele mai multe ori mersul nostru prin viaţă este o inaintare intr-un ocean al uitării... Uităm de Hristos, uităm să ne rugăm unii pentru alţii, uităm de Maica Domnului, uităm de sfintele icoane, uităm de sfinţi (deşi aceştia se roagă pentru noi neîncetat). Da, suntem prea ocupaţi...

Ce-ar fi dacă am incerca să contracarăm pe cât putem aceasta stare de uitare printr-un într-un efort de a afla despre câte ceva, măcar o privire, un indiciu, un nume, o faptă, o dată... despre vieţile unora pe care Biserica i-a proslăvit între sfinţi, însa sunt necunoscuţi nouă, fie din motive ce ţin de lenea noastra, fie din motive ce ţin de mediul în care am fost crescuţi sau în care ne aflăm în prezent.

Iată deci o primă privire: un Sfânt al Siberiei - Aref Verhoturski (1865-1903), novice la Mănăstirea Valaam in 1889, arhimandrit din 1900 (ne putem folosi de nea'... Google Translate)

26 apr. 2010

Laboratoarele JPL date în judecată pentru discriminare

Cine poate zice că "consensul ştiinţific" nu lucrează :-) Vezi aici o ştire ce anunţă: "NASA's Jet Propulsion Laboratory Sued for Discriminating Against Intelligent Design Proponent".

25 apr. 2010

Materialismul ca presupoziţie doctrinară

În spiritul poziţiei lui Berlinski, ce vede materialismul ca o "presupoziţie filozofică doctrinară ce poate determina apriori rezultatele investigaţiilor", este afirmaţia lui Robert J. Marks II (Profesor la Baylor University - mai precis "Distinguished Professor of Electrical and Computer Engineering" şi coordonator al Laboratorului de Informatică Evoluţionară ce a publicat recent critici ale unor idei centrale ale "paradigmei cvasi-teologice" darwiniste) , potrivit căruia:
"Odată ce ştiinţa se defineşte prin excluderea posibilităţii unui creator, aceasta încetează să fie un drum către adevăr".
Ontopic:

24 apr. 2010

Sfinţii Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori Ilie Iorest şi Sava Brancovici

Sfântul Ierarh şi Mărturisitor Ilie Iorest, a păstorit la Alba-Iulia între anii 1640-1643. A depus eforturi intense pentru păstrarea credinţei străbune, în faţa tendinţei de calvinizare şi catolicizare a zonei. Acestea au atras asupra sa uneltirile cârmuitorilor politici calvini ai Transilvaniei. În 1655 va fi ales episcop al Huşilor, unde va păstori până în anul 1657, aproape de sfârşitul vieţii sale, datat la 12 martie 1678.

Între vlădicii care s-au ridicat împotriva încercărilor de calvinizare a credincioşilor din Transilvania este şi mitropolitul Sava Brancovici. În 1656 protopopul-văduv din Ineu, Simeon Brancovici a fost ales mitropolit al Transilvaniei. După trei ani de întemniţare, mitropolitul a fost eliberat din raţiuni politice, de principele Mihail Apaffi. Bătrân şi bolnav, vrednicul ierarh va trece în curând la cele veşnice, prin aprilie 1683.

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, Preafericiţi Ierarhi purtători de biruinţă, Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să mântuiască sufletele noastre (Troparul Sfinţilor Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava, glasul al 8-lea)

Ierarhilor preaîncuviinţaţi ai dreptei credinţe şi apărători ai Bisericii lui Hristos, ocrotiţi pe toţi cei dreptcredincioşi care cântă pururea: Bucuraţi-vă, Iorest şi Sava, minunaţi mărturisitori ai Domnului! (Condacul Sfinţilor Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava, glasul al 4-lea)

23 apr. 2010

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință!

Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci folositor, neputincioşilor doctor, conducătorilor ajutător; purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (Tropar, gl. 4)

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe, spicele faptelor bune adunându-ţi ţie; că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri, şi luptându-te până la sânge, pe Hristos ai dobândit şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greşeli (Condac, gl. 4)

Icoana e din şcoala din Novgorod (sf. sec. 15)

22 apr. 2010

Descifrând Misterul Vieţii - un scurt film, revizitat

Urmăriţi ultima parte dintr-un interesant film pe teme de intelligent design - cu subtitrare - o versiune fragmentată a filmului apărut aici pe 31 Iulie anul trecut - dar e bine totuşi să ne reamintim. Mai ales că cititorii au luat contact între timp cu mai multe idei şi teme de dezbatere vizavi de ID şi evoluţionism-evoteism, şi ştim mai bine care unde stă.

Mai multe episoade din seria respectiva: Partea 1 ; Partea 2 ; Partea 3 ; Partea 4 ; Partea 5 ; Partea 6 ; Partea 7

Ontopic:

19 apr. 2010

Politică de peste Ocean, un manifest muzical

Din seria Politică de peste Ocean: fostul ambasador in Afganistan Thomas Schweich cu un grup de tineri conservatori îşi exprimă prin muzică protestul faţă de imixtiunea crescândă a statului clădită pe o iresponsabilitate fiscală generatoare de dependenţă faţă de stat şi, în ultimă instanţă, îngrăditoare de libertate. Refrenul melodiei "Daţi-mi înapoi libertatea" (o temă-prototip a Mişcării Partidei Ceaiului) interpretate de "Ambassador Tom and the Mortgaged Youth":
I don't like it
I won't take it
With God's help, yeah
We're gonna make it
Conservapedia despre Mişcarea Partidei Ceaiului ("Tea Party Movement" - cu "TEA" venind de la "Taxaţi deja destul"!):

The TEA Party Movement (TEA an acronym for Taxed Enough Already) is an ongoing, nationwide effort by grassroots protesters, a collection of individuals and self-organizing groups, all united in accomplishing a single goal: returning fiscal responsibility and limited government to the United States through the exercise of political activism. The main focus of the TEA Party Movement is a rebuke of outrageous mandates, overreaching and out of control spending by an out of touch federal government.

18 apr. 2010

O zi de cinstire duhovnicească a femeii

HRISTOS A ÎNVIAT! Astăzi este adevărata zi de cinstire a femeilor, după duhul Adevărului şi nu după o agendă seculara, dat fiind că femeia creştină - prin menirea sa duhovnicească - luminează şi conduce sufletul spre Dumnezeu.

A treia duminică după Paşti
este dedicată femeilor mironosiţe care s-au îngrijit de trupul lui Hristos la moartea Lui şi care au fost primele înştiinţate de Învierea Lui. În Biserica Ortodoxă Duminica Mironosiţelor este deasemeni, ziua dedicată special cinstirii tuturor femeilor. Pentru creştini se doreşte evidenţierea valorii şi aprecierii femeii în general, în calitatea ei fie de soră, mamă, bunică, soţie, fiică ori prietenă. Prin intermediul acestei sărbători stabilite, întreaga Biserică îşi manifestă recunoştinţa şi preţuirea faţă de "cea prin care este adusă viaţa". Prin aceasta înţelegandu-se cinstirea acordată atât faţă de menirea firească a unei femei de a naşte, dar şi cea duhovnicească, prin care poate lumina şi conduce suflete spre Dumnezeu. Şi aceasta, cu ajutorul virtuţilor pe care şi le poate însuşi conlucrând cu Dumnezeu. Se arată astfel o egală preţuire atât faţă de mamă cat şi de monahie sau fecioară, căi binecuvântate de Biserica Creştină. (material preluat de pe wikipedia ortodoxă românească). Icoana alaturată (Жены мироносицы) datează din secolul XVIII.

14 apr. 2010

Notoriul filozof ex-ateu care i-a pus pe jar pe atei...

Vorbind pe marginea cărţii There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind, Michael Behe (author al cărţilor Darwin's Black Box şi The Edge of Evolution) se referea la notoriul (ex-) ateu care s-a răzgândit - Antony Flew (răposat pe 8 Aprilie 2010 la vârsta de 87 de ani) - ca o strălucită minte filozofică care, analizând cele mai recente rezultate ale ştiinţei, ajunge la concluzia că un Dumnezeu stă ca temei al raţionalităţii naturii. Celebrul ortodox analitic Richard Swinburne (Oxford) îl vede cum îşi regăseşte drumul către teism, aratându-se deschis noilor argumente raţionale în favoarea acestuia, fizicianul John Polkinghorne remarca "pelerinajul raţiunii" la Flew, iar profesorul Ian Hutchinson (M.I.T.) prezicea că Flew îi va pune pe jar pe ateii care presupun eronat că ştiinţa demonstrează că nu este Dumnezeu. Puşi pe jar au fost! Sigur, Flew nu poate fi considerat propriu-zis creştin, însă pasul pe care l-a făcut - întorcându-se discret pe călcâie şi indepărtându-se de tabara ateilor - a fost extrem de important prin seriozitatea şi intensitatea loviturii date talibanilor secularişti. Să-i fie ţarâna uşoară!

In imaginea de mai jos: odiosul ideolog ateu perpelindu-se la foc mic :-)

13 apr. 2010

Sovietul EuropeanApropos... Lech Kaczyński era un euro-sceptic! E de înţeles ca mulţi "boieri UE" vor profita şi vor regrupa după moartea sa.

12 apr. 2010

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

"Sinaxarele amintesc apropierile sufleteşti ale Sfântului Sava de la Buzău de doi preoţi din sate învecinate, un anume Sansalas şi un altul, Gutticas. Între anii 369 şi 372, în timpul prigoanei creştinilor pornită de Atanaric, rege got, legenda vorbeşte despre o apariţie, a unui „bărbat foarte mare şi luminos”, care îi spune Sfântului Sava să se alăture preotului Sansalas în ceea ce avea să-i fie începutul martiriului. Astfel, la porunca lui Atharid, fiul unui dregător got — Rotheseu —, sunt legaţi, biciuiţi şi târâţi prin păduri incendiate. Rănile de pe trupul mucenicului se vindecă însă peste noapte, ceea ce-i înfurie pe prigonitori, care îl răstignesc pe două osii. A doua zi, spre dimineaţă, este eliberat de către o femeie, dar Sfântul Sava refuză să fugă. Atharid îl sileşte apoi să mănânce, împreună cu preotul Sansalas, din carnea jertfită idolilor. La împotrivirea mucenicului şi la mărturisirea credinţei sale în Hristos ca singur Dumnezeu, i se leagă un lemn de gât şi este aruncat în Mousaios, găsindu-şi sfârşitul astfel, „prin lemn şi apă”, la vârsta de 38 de ani. Trupul i-a fost găsit de credincioşii creştini şi îngropat conform tradiţiilor. În anul 374, Sfântul Vasile cel Mare dispune aducerea moaştelor, împreună cu descrierea martiriului Sfântului Mucenic Sava, într-o scrisoare a lui Bretanion, episcopul Tomisului de atunci, în Capadocia" (text preluat de pe wikipedia ortodoxă)

Verticalitatea preşedintelui Kaczyński


Preşedintele Poloniei Lech Kaczyński - victimă a recentei catastrofe aviatice - nu ezita să-şi exprime dezacordul cu politica de forţă a Uniunii Europene, întreţinând în acelaşi timp relaţii cordiale cu America. Ca primar al Varşoviei s-a remarcat, printre altele, printr-o atitudine conservatoare în faţa presiunii "paradelor gay" (considerându-le ofensive pentru morala publică). A aprobat "Marşul Normalităţii" în 2005. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

11 apr. 2010

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi şi atingerea de racla sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţirile şi dăruieşte tămăduiri; pentru aceasta, după datorie, te cinstim pe tine şi cu bucurie iţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înţelepţite! (Din Acatistul Sfântului Calinic, Condacul 1)

"Prin faptele sale, Sfântul Calinic a strălucit ca o stea luminoasă pe firmamentul întregii Biserici Ortodoxe Ecumenice, fiind în acelaşi timp şi o podoabă aleasă a Bisericii Româneşti şi un ocrotitor puternic al poporului român. De aceea şi Însuşi Dumnezeu l-a proslăvit, dăruind sfintelor sale moaşte puterea săvârşirii de minuni" (mai mult, şi resurse adiţionale, la pagina de wiki ortodoxă, de unde am preluat acest scurt pasaj)

9 apr. 2010

Izvorul Tămăduirii: Slavă Preasfintei Născătoare de DumnezeuCuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slavită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te slăvim!

O "nevăstuică"... falsificată

O altă serioasă critică a paradigmelor evoluţionist-evoteist-neodarwiniste ilustrate de modelul "nevăstuicii lui Dawkins" a apărut recent într-un articol (peer-reviewed şi tot tacâmul) semnat de Winston Ewert, George Montanez, William A. Dembski şi Robert J. Marks II cu Laboratorul de Informatică Evoluţionară ("Efficient Per Query Information Extraction from a Hamming Oracle" - 42nd South Eastern Symposium on System Theory, March 7-9, 2010)...
Ontopic:


  Izvorul Tămăduirii

  Icoana (Zoodochos Pigi) ce ne îndruma paşii în această Vinere Luminată o arată pe Maica Domnului cu pruncul în potirul apei vii a mântuirii ce a venit prin Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos...

  "Bucura-te, ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru. Bucură-te, ceea ce izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile tale. Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocările şi clevetirile asupra Fiului tau. Bucură-te, ceea ce, cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit. Bucură-te, mângaierea maicilor celor intristate. Bucură-te, ceea ce ne păzeşti, cu darul Fiului tau. Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile. Bucură-te, îndreptarea şi povatuitoarea celor rătăciţi. Bucură-te, hrana şi pazitoarea pruncilor. Bucură-te, povaţuitoarea tinerilor. Bucură-te, Maica celor sărmani. Bucură-te, sprijinul şi mângâierea văduvelor. Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!"...

  5 apr. 2010

  Bucuraţi-vă!


  "Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea."

  Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!


  IPS Bartolomeu Anania - fragment din scrisoarea pastorală de Sfintele Paşti 2006.

  3 apr. 2010

  Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos

  Hristos a Înviat!

  Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este şi rămâne taină, oricât am vorbi noi despre Învierea Domnului Hristos nu putem ajunge la înţelegere deplină. Ştiţi, poate ştiţi mai bine zis, că este o alcătuire între catavasiile Crucii în care Învierea este prezentată expres "cea mai presus de lume Înviere a lui Hristos Dumnezeu", adică ceva care e mai presus de ceea ce putem noi înţelege cu puterile firii şi de fapt e mai presus de ceea ce putem înţelege noi deplin. În orice caz nu ajungem niciodată să înţelegem Învierea Mântuitorului, pentru că este mai presus de fire. Deci în ce a constat Învierea Mântuitorului Hristos? A constat în învierea trupului, în unirea lui cu sufletul, deci sufletul la Învierea Domnului Hristos s-a unit cu trupul Domnului Hristos şi prin putere dumnezeiască a înviat din morţi. Despre acest lucru e scris în Sfintele Evanghelii, în cele patru Evanghelii. Fiecare Evanghelist prezintă Învierea Domnului Hristos ca realitate, nu o explică, nici nu face aprecieri asupra Învierii, ci fiecare Evanghelist prezintă Învierea ca o realitate, ca ceva care s-a întâmplat. (Arhimandritul Teofil Părăian, "Taina Învierii", în volumul Gânduri bune pentru gânduri bune)

  Sfânta şi Marea Sâmbătă