30 apr. 2010

Sf. Ignatie Briancianinov: rugăciune pentru smerenie

"Doamne! Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, aşa încât mintea noastră, atrasă cu desavarşire de luarea-aminte faţă de păcatele noastre, să înceteze a mai vedea greşelile aproapelui şi să-i vadă pe toti, într-acest chip, buni. Dă inimii noastre să pără­sească grija pierzătoare de neajunsurile aproa­pelui, să îşi unească toate grijile numai în grija pentru dobândirea curăţiei şi sfinţeniei poruncite şi gătite nouă de Tine. Dă-ne nouă, celor ce ne-am întinat haina sufletului, să o albim iarăşi; ea a fost deja spălata prin apele botezului, iar acum, după pângarire, aceste haine au nevoie să fie spălate prin apele lacrimilor. Dă-ne să vedem în lumina harului Tău neputinţele cele de multe feluri care trăiesc în noi, înăbuşind în inima mişcările duhovni­ceşti, aducând in ea mişcările sângelui şi trupului ca­re sunt potrivnice Impărăţiei lui Dumnezeu. Dă-ne marele dar al pocăinţei, înaintea căruia merge şi pe care îl naşte marele dar al vederii păcatelor noastre. Păzeşte-ne, cu aceste mari daruri, de hău­rile amăgirii de sine, care apare în suflet din prici­na păcătoşeniei sale, neluate in seamă şi neînţelese, şi se naşte din lucrările patimii dulceţii şi slavei de­şarte care trăiesc în el neluate in seamă şi neînţe­lese. Păzeşte-ne pe noi cu aceste mari daruri în ca­lea noastră către Tine, şi dă-ne să ajungem la Tine, Cela Ce chemi pe cei ce îşi recunosc păcătosenia şi lepezi pe cei ce se socotesc drepţi, ca să Te slavoslo­vim in veci, întru veşnica Ta fericire, a Singurului Dumnezeu Adevărat, Răscumpăratorul celor ro­biţi şi Mântuitorul celor pierduţi. Amin". (Sf. Ignatie Briancianinov, comemorat azi.)

Niciun comentariu: