29 sept. 2010

Sf. părintele nostru Arsenie Boca - comemorat aziAzi - mare comemorare a părintelui ARSENIE BOCA!
Zicea părintele:
nu suntem din maimuta dar mergem cu pasi repezi spre ea...
Să luăm aminte, şi să păşim cu îndrăzneală şi smerenie, cu ajutorul Mantuitorului nostru Iisus Hristos, şi prin rugăciunile Maicii Sale şi ale tuturor sfinţilor, ale sfantului părintelui nostru Arsenie Boca, pe cărarea cea îngustă a mantuirii.

Darwin şi darwinismul pe masa de disecţie!

http://www.whathathdarwinwrought.com/
O lucrare ce investighează istoria şocantă a "darwinismului social" în America şi Europa, inclusiv cruciada eugenismului împotriva celor neadaptaţi , mişcarea pentru eutanasie, genocidul nazist, şi eforturile actuale de a devaloriza viaţa celor handicapaţi. Este Darwinismul social o consecinţă logică a teoriei lui Darwin ori o pervertire a acesteia? O remarcabilă emisiune TV, program special găzduit de Todd Friel şi în care participă David Berlinski, Richard Weikart şi John West, de la Institutul Discovery. Era şi timpul... E pur si muove!27 sept. 2010

Darwinism aplicat

Eugenismul este o teorie socială care susține îmbunătățirea geneticii umane prin diferite mijloace de intervenție. Scopurile declarate sunt acelea de a crea oameni mai sănătoși, mai inteligenți, economisirea resurselor societății și curmarea suferinței umane. Metodele inițiale de atingere a acestor scopuri se bazau pe alimentație selectivă, dar cele moderne se concentrează pe controale parentale, analizele fetușilor, consiliere genetică, controlul sarcinilor, fertilizare in vitro și inginerie genetică. Criticii susțin că eugenetica este imorală, și ca este o pseudoștiință. Istoric, eugenismul s-a folosit ca justificare pentru măsuri coercitive discriminatorii susținute de anumite state, precum sterilizare forțată a persoanelor cu defecte genetice, omorârea persoanelor cu afecțiuni grave, și chiar, în anumite cazuri, genocid asupra raselor privite ca inferioare.

Câte botezuri sunt ? - Sf. Mucenic Antim Ivireanul - Cuvânt de învăţătură la Bogoiavlenie

A patra întrebăciune iaste cum că am zis: câte botezuri sunt? Şi zicem că sunt 8, precum scrie şi sfântul Ioan Damaschin la a 4 carte a Bogosloviei lui: botezul dintâi iaste al potopului, spre tăiarea păcatului. Al doilea botez iaste al lui Moisi, când au trecut pre jidovi prin Marea Roşie. Al treilea botez iaste al legii, că de să spurca cineva până nu-ş spăla cu apă trupul şi hainele, nu intra în tabără. Al patrulea botez iaste al lui Ioann, însă spre pocăinţă numai. Al cincilea botez iaste al lui Hristos, cu carele ni-am botezat şi noi, creştinii. Al şaselea botez iaste al pocăinţei şi al lacrămilor, cu carele curăţim botezul cel dintâi ce am întinat. Al şaptelea botez iaste al muceniei, carele iaste şi mai bun şi mai cinstit, că nu să téme să se mai spurce cu păcate botezul acesta, carele s-au arătat întâi Hristos, că ş-au vărsat preacinstit şi scump sângele său pre cruce şi toţi mucenicii cu acest botez s-au botezat şi s-au învrednicit împărăţiei ceriului. Al optulea botez, cel mai de pre urmă, iaste al focului celui nestins, ce va să muncească pre cei păcătoş, după cum zice la un tropar al canonului de astăzi la a 6 peasnă: Cu focul cel de pe urmă botează Hristos pre cei potrivnici şi neînţelegători de dumnezeirea lui.

Cuvânt de învăţătură la Bogoiavlenie
de Sf. Mucenic Antim Ivireanul

13 sept. 2010

Înălţarea Sfintei Cruci

Mântuieşte Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra potrivnicului dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău (Tropar, gl. 1)

Cel ce te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui potrivnic; avînd ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biruinţă. (Condac, gl. 4)

- de Înălţarea Sfintei Cruci -

Creştinătatea ortodoxă arabăEpistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, 4, 4-7 citită în limba arabă.

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecuvintează moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celor potrivnici dăruieşte, şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău. (tropar, gl. 1 - la Înălţarea Cinstitei şi de viaţă Făcătoarei Cruci)