27 sept. 2010

Câte botezuri sunt ? - Sf. Mucenic Antim Ivireanul - Cuvânt de învăţătură la Bogoiavlenie

A patra întrebăciune iaste cum că am zis: câte botezuri sunt? Şi zicem că sunt 8, precum scrie şi sfântul Ioan Damaschin la a 4 carte a Bogosloviei lui: botezul dintâi iaste al potopului, spre tăiarea păcatului. Al doilea botez iaste al lui Moisi, când au trecut pre jidovi prin Marea Roşie. Al treilea botez iaste al legii, că de să spurca cineva până nu-ş spăla cu apă trupul şi hainele, nu intra în tabără. Al patrulea botez iaste al lui Ioann, însă spre pocăinţă numai. Al cincilea botez iaste al lui Hristos, cu carele ni-am botezat şi noi, creştinii. Al şaselea botez iaste al pocăinţei şi al lacrămilor, cu carele curăţim botezul cel dintâi ce am întinat. Al şaptelea botez iaste al muceniei, carele iaste şi mai bun şi mai cinstit, că nu să téme să se mai spurce cu păcate botezul acesta, carele s-au arătat întâi Hristos, că ş-au vărsat preacinstit şi scump sângele său pre cruce şi toţi mucenicii cu acest botez s-au botezat şi s-au învrednicit împărăţiei ceriului. Al optulea botez, cel mai de pre urmă, iaste al focului celui nestins, ce va să muncească pre cei păcătoş, după cum zice la un tropar al canonului de astăzi la a 6 peasnă: Cu focul cel de pe urmă botează Hristos pre cei potrivnici şi neînţelegători de dumnezeirea lui.

Cuvânt de învăţătură la Bogoiavlenie
de Sf. Mucenic Antim Ivireanul

Niciun comentariu: