19 oct. 2009

Rationalitatea creatiei


In articolul său "Toward an Orthodox Ecological Education: Theological and Spiritual Principles", Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu ne vorbeşte despre raţionalitatea creaţiei centrate pe Logos: o raţionalitate prin care natura şi omul apar străluminate de prezenţa lui Hristos. Omul însuşi devine o verigă de legătură între lumile vizibile şi invizibile.

Niciun comentariu: