4 ian. 2010

Sfinţii Şaptezeci de Apostoli


Sfinţilor Şaptezeci de Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. (Tropar, gl.3)

Să lăudăm astăzi dumnezeieşte şi să prăznuim, credincioşilor, ceata celor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, că printr-înşii toţi ne-am învăţat a cinsti Treimea cea nedespărţită; că ei sunt luminători ai dumnezeieştii credinţe. (Condac, gl.2)

Niciun comentariu: