13 mai 2010

Prăznuirea scopului şi deplinătăţii Învierii. Înălţarea Domnului.

"În Înălţare se găseşte scopul şi deplinătatea Învierii lui Hristos... şi împreună cu Hristos se înalţă şi firea umană."

Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduinţa Sfântului Duh, încredinţându-se ei, prin binecuvântare, că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii. (Tropar, gl. 4)

Plinind rânduiala cea pentru noi şi cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum despărţindu-Te, ci rămânând nedepărtat şi strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră! (Condac, gl. 6)

Niciun comentariu: