2 feb. 2010

Mitropolitul Grigore Roşca (+ 2 Februarie 1570)

Consilier spiritual şi văr al domnului Moldovei Petru Rareş, egumen al mânăstirii Probota, devenit mai târziu mitropolit al Moldovei, Grigore Roşca a contribuit substanţial la formarea curentului de opinie antiotoman, de neatârnare şi de păstrare a datinilor şi credinţelor strămoșeşti. Datorită acestui foarte important sfetnic şi a întregii suflări monahale a vremii a inaugurat Măria Sa Petru Rareş, fiul marelui Domn Ştefan cel Mare, ciclul frescelor exterioare moldave, renumite şi recunoscute astăzi în întreaga lume.

S-a mutat la Domnul pe 2 Februarie 1570.

Niciun comentariu: