25 feb. 2010

Sfântul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului

Crescut şi educat în Constantinopol, Sfântul Tarasie (Patriarh între 784 şi 806) a jucat un rol important în biruinţa Bisericii împotriva ereziei iconoclaste, prezidând lucrările celui de-al şaptelea Sinod Ecumenic.

Tropar:
You shone forth as a light of the Spirit,
Adorned with an exemplary life and clothed in hierarchical vesture.
You stilled the turbulence of heresy
And became a pillar and foundation of the Church,
Which praises your struggles, holy Father Tarasius.

P.S. De aici aici aflăm că Sfântul Teodor Studitul s-a învrednicit harului preoţesc de la Sfântul Tarasie.

Niciun comentariu: